About-humidity-stage

O vlhkosti

Všetko, čo potrebujete vedieť o vlhkosti v domácnosti

Čo znamená nadmerná vlhkosť?

Vzduch je zmesou rôznych plynov. Jednou z jeho súčastí je aj vodná para. Vlhkosť vzduchu sa môže pohybovať od 0% do 100%, v závislosti od teploty a intenzity prúdenia vzduchu (napr. vetrania).Typickým príkladom nadmerne vlhkého vzduchu je ovzdušie po daždi alebo kúpeľňa po sprchovaní. Ideálna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozpätí od 45 až 60%. Nadmerná vlhkosť je charakterizovaná a ľahko identifikovateľná kondenzáciou vodnej pary, plesnivými škvrnami na stenách, odliepaním tapiet, pocitom chladu a vznikom alergických reakcií.

Vlhkosť doma: najzraniteľnejšie miesta

about-humidity-attic

PODKROVIE

Vlhkosť, ktorá nemá ako unikať!

Príčiny: Chladné a daždivé počasie: zlá izolácia stropu, vysoké teplotné rozdiely, slabé prúdenie vzduchu. Dôsledky: opadávanie omietky, odliepanie tapiet, šírenie plesní, zatuchnutý vzduch a zápach.

Riešenie: Časté vetranie, nie len mikro vetranie. Viac tipov nájdete ďalej.

Viac tipov nájdete ďalej.

about-humidity-living-room

OBÝVAČKA

Veľmi časté zvýšenie vlhkosti, prevažne počas chladných období!
Príčiny:

- Chladné obdobie: vysoké teplotné rozdiely, slabé prúdenie vzduchu v miestnosti, vysoká koncentrácia ľudí v miestnosti

- Vlhkosť za nábytkom uviazne a neprúdi tu vzduch
Dôsledky: zrážanie vody na stenách a oknách, plesnivé škvrny na stenách a v okolí okien, odliepanie tapiet a opadávanie vlhkej omietky, zdravotné problémy

Riešenie: Zvýšenie prúdenia vzduchu, obmedzenie sušenia prádla v miestnosti, časté vetranie. Viac tipov nájdete ďalej.

Viac tipov nájdete ďalej.

about-humidity-bathroom

KÚPEĽŇA

Miestnosť s najvyššou koncentráciou vlhkosti v domácnosti!

Príčiny: Množstvo vlhka vznikne pri sprchovaní a kúpaní. Kúpeľňa nie je dostatočne vetraná a vlhkosť nemá kam unikať.

Dôsledky: plesne a zlý zápach, zatuchnuté uteráky a prádlo.

Riešenie: Skrátenie dĺžky sprchovania a zníženie teploty pri sprchovaní a kúpaní na vlažnú namiesto horúcej vody.

Viac tipov nájdete ďalej.

about-humidity-kitchen

KUCHYŇA

Varenie spôsobuje aj vlhkosť v domácnosti!

Príčiny: Množstvo vlhkosti vzniká pri varení a iných aktivitách v domácnosti. Počas varenia ostáva vlhkosť v miestnosti aj po vetraní miestnosti. 

Dôsledky: kondenzácia vodnej pary na oknách, stenách, plesnivé škvrny, odliepanie omietky a tapiet, nepríjemný zápach

Riešenie: Používanie digestora na odsávanie pary, používanie pokrievok pri varení. Časté vetranie počas a po varení.

Viac tipov nájdete ďalej.

about-humidity-bedroom

SPÁLŇA

Prebytok vlhkosti v tejto miestnosti môže mať negatívne následky na naše zdravie a osobnú pohodu.

Príčiny:

- v chladnom období: vysoké teplotné rozdiely, slabá ventilácia vzduchu, vlhkosť neuniká poza nábytok

Moisture trapped behind furniture

Dôsledky: kondenzácia, odliepanie tapiet, plesnivé steny za nábytkom, zdravotné problémy - poruchy dýchania, spánku

Riešenie: Zvýšenie intenzity kúrenia. Pred spaním vyvetrať miestnosť minimálne na 5 minút dokorán otvoreným oknom.

Viac tipov nájdete ďalej.

about-humidity-basement

PIVNICA

Miestnosť s najhorším vetraním a často aj s najnižšou teplotou!

Príčiny:

- chladné a daždivé obdobie: vlhkosť zo zeme presakuje do stien.

- slabá ventilácia vzduchu 

Dôsledky: plesne, zatuchnutý vzduch, opadávanie omietky

Riešenie: Umiestnenie pohlcovača vlhkosti do miestnosti. Viac tipov nájdete ďalej.

Viac tipov nájdete ďalej.

Zistite viac o nadmernej vlhkosti

Príčiny vlhkosti

Zistite prečo vzniká vlhkosť u vás doma.

causes-humidity-teaser
Viac informácií

5 výhod používania pohlcovačov vlhkosti v domácnosti

Najväčšie výhody používania pohlcovačov vlhkosti v domácnosti

benefits-humidity-absorber-teaser
Viac informácií

Dôsledky vlhkosti

Zistite aké sú dôsledky vlhkosti v domácnosti.

consequences-humidity-teaser
Viac informácií

Je vlhkosť zdraviu nebezpečná?

Trvalo nízka alebo príliš vysoká nadmerná vlhkosť môže poškodiť majetok, má negatívny vplyv na fyzickú aj psychickú pohodu človeka, ale môže negatívne ovplyvniť aj zdravotný stav.

humidity-healthy-teaser
Viac informácií

Zistite aká je optimálna hodnota vlhkosti v domácnosti

Vlhkosť je dôležitá pre vašu osobnú pohodu.

perfect-humidity-level-teaser
Viac informácií

Optimalizujte úroveň vlhkosti v domácnosti

Niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť zdravé prostredie s optimálnou vlhkosťou u vás doma.

reduce-humidity-clean-air-teaser
Viac informácií